Siden sidst

Tur nr. 121

Byrundtur i Ribe

Søndag den 20. november mødtes 18 af Naturlauget medlemmer ved Ribes Vikinger.

Den historiekyndige Iver Iversen viste rundt i Ribe  og fortalte om de gamle bygninger, vi så undervejs.

Vi var i Sct. Catharinæ Kirke og med det gamle kloster og klostergård bagved. Bygninger der mere end 400 år gamle.

Videre gik turen forbi Kannikegården, der i 2016 blev renoveret. Der har også engang i fordumstid været kloster. Nu er der museum og der kan ses udgravninger af den oprindelige Kannikegård.

Vi gik over den flot renoverede domkirkeplads, og gennem de små gader ud til statuen Dronning Dagmar på Borgbanken, hvor Dagmar skuer efter sin konge.

Turen gik tilbage langs åen forbi stormflodssøjlen, hvor vi kunne konstatere, at vandet ville have gået os over hovedet, hvis vil havde været der den skænesvangre dag i 1634, da vandet stod 2 m over gulvet i domkirken.

Vi sluttede i haven ved Kunstmusseet, og hørte historien om huset tilblivelse og etableringen af kunstmuseumet for omkring 130 år siden.

En dejlig inspirerende tur i flot solskin. Tak til Karsten og LIs fra Bramming.


Tur nr. 119

Vandrestier ved Hovborg

Denne gang var vi 10 mand M/K afsted, idet Vestjysk Naturlaug havde udstationeret et par vandrefugle på caminoer i Spanien.

Vores mødested var naturudstillingen lige øst for Hovborg, hvor vi kunne efterlade såvel biler og madpakker. Dagens tur gik først nordpå til Hovborg Plantage, som også kunne tilbyde lidt af historiens vingesus. Plantagen ligger på overgangen fra hedeslette og bakkeø. I den nordlige del finder man gården Høllund Søgård. Den var tidligere ejet af Enrico Dalglas og var indtil for nylig i Dalgas-slægtens eje. Aktieselskabet bag plantagen blev i 1866 stiftet på Hovborg Kro og var den første, som blev oprettet efter Det Danske Hedeselskabs stiftelse og har således nr. 1 i selskabets plantagefortegnelse.

Vi gik igennem den sydlige del af plantagen ad typiske plantageveje – lange og lige. Nogle kilometer inde i plantagen lagde vi kursen sydover, passerede en række mndested over plantagens aktive folk gennem årene, kom ud af plantagen og frem til Holme Å.

Herfra skulle vi følge Kyst-til-Kyst stien vestpå tilbage til Hovborg. Det kunne tidligere være en våd omgang, men for et par år siden blev der lavet gangbroer over de vådeste strækninger, så i dag kom alle igennem uden at skulle være vadefugle.
Undervejs så vi en lille mindesten, en familie havde sat over faderen, som på en vandretur faldt om på stedet og døde.

Den sidste del af turen gik gennem skov på kanten af bymæssig bebyggelse tilbage til naturudstillingen og vores madpakker. Sidstnævnte blev fortæret i smukt vejr og dejlige omgivelser, så det kneb lidt med at løsrive os og og vende næsen hjemad.


Tur nr. 118

Grejsdalen og St. Grunnet Sundhedsskov

Midt i hedebølgen drog 14 vandreglade gildebrødre den 14. august til Vejle for at stifte bekendtskab med Grejsdalen og de stejle bakkeskrænter i Store Grundet Sundhedsskov.

Allerede ved parkering af bilen bag ved Vejle Sygehus fik vi områdets stejle terræn at mærke.

Første del af turen gik langs jernbanen og i plant terræn – tilmed i dejlig skygge af de høje bøgetræer.

Det er Vejle Kommune, der i 2017 erhvervede skoven og etablerede en sundhedsskov.
Første møde med skrænterne var en afstikker til ”Den lille rundtur”. Senere kom en alvorlig udfordring ”Høje Knøs”. Her skiltes gruppen i to og de fleste tog den meget stejle sti op til en imponerende udsigt over Grejsdalen og Vejle. Enkelte tog en mere flad rute op.

“Høje Knøs” besejret

Nu var vi oppe i højden og blev der resten af turen. Vi gik i skovkanten og med Vejles nybyggede boligområder mod øst.

Frokosten blev indtaget ved Alfio Bonannos Land Art, hvor der var et spændende sted vi kunne sidde i rundkreds på bænke, der var en del af hans specielle kunst. Efter mad og sang fortalte Nils, at Nørremarkskirken lå tæt ved og forslog at besøge kirken (Anne og Nils’ datter er sognepræst ved kirken.

Alfio Bonannos Land Art

Vi afsluttede ved kirken efter at have set og beundret Peter Brandes imponerende udsmykning af kirkens indre.

En stor tak til Grethe og Ove for en meget fin tilrettelagt tur og tak til Nils for kirkebesøget.

Tage


Tur nr. 117

Naturlaugstur til Bølling Sø

Lørdag den 11. juni gik turen til Bølling Sø – og måske var valget af ugedag grunden til, at vi ikke var så mange som normalt.

Mødestedet var P-øst, så turen kunne justeres i længden. Efter lidt forsinkelse kom de 6 fremmødte afsted mod Klosterlund Museum, som bl.a. har en afdeling om tørvegravning og de dertil anvendte maskiner. Et rigtig fint museum, hvor der tilmed var fri entré – ikke dårligt i en tid med mange prisstigninger.

Efter museumsbesøget var det blevet tid til frokost, som vi indtog i det fri i dejligt vejr – og det vi sparede i entré, brugte vi på is fra det lokale ismejeri. Mætte og godt tilpas deltes vores veje. Tre gik tilbage og tre fortsatte rundturen i det smukke landskab. Som noget nyt oplevede vi, at stien var spærret med kæde og lås, da der var en tyr på den mark, vi skulle have passeret. Det gav lidt ekstra skridt på tælleren, at vi skulle gå udenom, men pyt.

På vores vej videre nåede vi til det sted, hvor Tollund-manden blev fundet. Det var fint illustreret af en jernfrise. Vi sluttede rundturen af med en ekstra kaffepause forsødet med en fantastisk hjemmebagt gulerodskage (Ann- Kirstines mesterværk). Tak for en dejlig tur!!!!

På vej mod Tollundmandens findested

Tur. nr. 116

Trampestier ved Bæk

Søndag den 22. maj 2022

Søndag morgen satte 13 vandrefugle hinanden stævne i Bæk lidt nordvest for Vojens. Dagens menu bød på to ture på trampe- og dyrestier afbrudt af frokostpause hos Eva og Knud.

Første etape var en smuk tur langs marker og gennem skov og krat. Bl.a. passerede den smukke mose, som Elkær Bæk løber igennem. Tilbage ved bilerne kørte vi den korte tur til Eva og Knuds domicil på Ballevej, hvor der blev spist madpakker, ligesom der også blev tid til en havevandring.

Stor tak til Eva og Knud for en veltilrettelagt dag i et smukt landskab.

Idrætscenter ved Bæk. Der ligger yogamåtter i kisten til højre i billedet.

Tur. nr. 115

Skarildhus og Clasonsborg

Søndag den 13. marts 2022

14 vandreglade gildebrødre mv. mødtes ved Skarild Kirke. Der var lidt forfald pga. Corona mv., men det gode vejr havde ikke fået forfald.

Forventningsfulde begav vi os sydpå ud af Skarild by, passerede Skjern Å og benyttede så første mulighed til at forlade landevejen.

Ad en grusvej var vi hurtigt fremme ved nogle smukke hedearealer, forlod grusvejen og gik ad en trampesti ned til Skjern Å og fulgte den på en strækning gennem et kuperet terræn med smukke å-slyngninger.

På kanten af Skjern Å

Så tilbage til heden og efter et par kilometer kom vi frem til landevejen. Den skyndte vi os væk fra igen og gik over hede- og græsningsområder tilbage til grusvejen, som vi tidligere have stiftet bekendtskab med – og så retur til Skarild Kirke.

Kirken skulle vi også nå at se, inden vi satte os i bilerne og kørte til den nærliggende Hesselvig Plantage, hvor vi spiste vores madpakker og beså de to restaurede tjæreovne fra starten af 1900-tallet. Udvindingen af trætjære hang sammen med svidningen at trækul – og så er vi jo helt tilbage i jernalderen, hvor man skulle bruge trækullene til at producere jern fra myremalmen.

Tak til Anne, Nils og Ole for en god tur. De to førstnævnte kunne desværre ikke selv deltage, idet de havde fået ”indendørs tjeneste” pga. Covid-19

På besøg i “Røverstuen” (navnet på en skovlysning undervejs)
Tjæreovnene i Hesselvig Plantage

Tur nr. 114

Årsmøde

Søndag den 30. januar 2022

Knap 20 “vandrefugle” satte hinanden stævne i Vindrosen i Bramming. Dette års vandreture skulle planlægges.

Inden vi bænkede os ved bordet, først med suppe, siden med kalendere, skulle vi til fods på kryds og tværs gennem Bramming: parker, gader, smutveje mv. med Karsten som kompetent og stedkendt rejseleder. Endnu engang så vi steder, vi ikke anede eksisterede.

Efter turen gjorde den varme suppe godt, og hjemmebagt kage var der sågar også. Idéer til nye ture skortede det heller ikke på, så dagens resultat var mange nye indtryk, god snak og gensidig røg og – ikke at forglemme – et nyt årsprogram. Sidstnævnte kan du se ved at trykke på fanen “Årsprogram 2022”.

Tak til Bramming-folket for en veltilrettelagt dag.