Siden sidst 2020

Tur nr. 105:
Storbyen bag pigtråd

18 gildebrødre og gæster var mødt op tilsæsonens sidste tur med Vestjysk Natur-laug, hvor Jytte og Erik fra Esbjerg guidede os rundt i det område, der efter 2. verdenskrig husede op til 35.000 flygtninge, fortrinsvis fra de østtyske områder, som blev indtaget af Den Røde Hær, og som siden dels blev en del af Polen, dels til DDR.
Det var en »by« med egen borgmester, byråd, politi- og brandkorps, skole og børnehave, folkeregister og arrest. Beboerne var indkvarteret i flere hundrede barakker og ca. 80 tidligere hestestalde. Lejren var afspærret, og enhver kontakt med det omgivende danske samfund var forbudt. Særligt i begyndelsen døde mange, og på kirkegården i udkanten af området med lange rækker af ens stenkors kan man se mange navne på børn, som kun overlevede i få dage eller uger efter fødslen.

Lejren blev lukket endeligt i februar 1949, og i dag er kun ganske få bygninger tilbage. To af barakkerne fungerede indtil for få år siden som vandrerhjem, og en enkelt murstensbygning, kaldet Husflids-huset, huser i dag bl.a. en sportsfiskerforening samt et værksted og klublokale for en MC-turklub. Resten af området er genskabt som plantage, som det også var før lejren blev oprettet.

Efter at have besøgt flygtningekirkegården kørte vi til »Ballonparken« i Vrøgum, hvor vi spiste frokost på en overdækket spiseplads, desværre med fri adgang for den ret kraftige blæst, og efter frokosten gik de fleste af os en smuk tur på et par kilometer i den tilstødende Vrøgum Plantage, hvor vi fik »fornøjelsen« af dagens indtil da eneste regnbyge.

Tak til Jytte og Erik for et fint og velforberedt arrangement og til vejrguderne for de milde november-temperaturer.

Nils Bjørn


Tur nr. 104:
Rørbæk Sø
Søndag den 25. oktober 2020

Knap 20 af naturlaugets vandrefugle havde sat hinanden stævne ved Ballebækgård på sydsiden af Rørbæk Sø.

Skulle man tro vejrudsigten, ville det måske have været bedre med vadefugle. Det gik dog ikke så galt, som meteorologerne havde truet med, så passende udstyret med regntøj tog vi hul på turen.

Området omkring Rørbæk Sø er et flot istidslandskab på den jyske højderyg på vestsiden af vandskellet. Der er ikke langt til Tinnet krat, hvor både Gudenåen og Skjern Å udspringer.

Vi gik gennem skoven til den vestlige ende af søgen, og herfra gik turen ud på Fårebanke, der ligger som en kuperet halvø i søen, og tilbage til Ballebækgård, hvor madpakkerne ventede.

Efter affodringen blev de allerede præsterede 4 km suppleret med yderligere to i et stærkt kuperet terræn på søens sydside, og så var det ellers tid til at sige tak for i dag og tak til Ann-Kirstine for en veltilrettelagt tur.


Tur nr. 103:
Hjertestien ved Holsted
Søndag den 13. september 2020

Trods en noget »blandet« vejrudsigt var 18 gildefolk og gæster, heriblandt en kvinde som Ann-Kirstine mødte ved Camino-turen og inviterede med til fremtidige vandreture, mødt op ved Medius Holsted søndag den 13. september. Heldigvis kom dagens sidste regnvejr lige inden vi startede.

Gerd og Henning ledte os ad stier op til og under den gamle hovedvej over til Skole-plantagen, som er anlagt i 1902 og bl.a. rummer en lokal mindelund og spisestedet »Skovpavillonen«. Plantagen er smukt beliggende ved Holsted Å. Senere kom vi ind i byen nær ved kirken, som vi pga. konfirmation ikke havde mulighed for at kigge nærmere på. Et sagn, som er kendt tilsvarende fra flere danske kirker, vil vide at Bjøvlund trolden forhindrede opførelsen af kirken på det sted den oprindelig var tænkt bygget, så man måtte lade et par stude forspændt en vogn finde det rette sted. Et billede af trolden er sat ind i en døroverligger i tårnet.

Tilbage ved Medius hentede vi bilerne og kørte til p-pladsen ved Skovpavillonen, hvor vi på bedste »Corona-vis« fordelte os ved et par overdækkede borde med tilstrækkelig afstand til at vi også kunne synge et par vandresange, foruden at indtage den medbragte frokost.

Tak til Gerd og Henning for endnu en veltilrettelagt tur.

Bro over Holsted Å
Bjøvlund trolden, som vi ikke fik at se på grund af konfirmationsmylder

Tur nr. 102:
Indvielsen af Camino Frøs Herred
Søndag 23. august 2020

Nils og Ole havde arrangeret, at Naturlauget kunne deltage i indvielsen af Frøs Herreds Camino.

Indvielsen startede i Frimenighedskirken i Rødding med en Pilgrimsgudstjeneste ledet af præst Mette Gejl. Den var stemningsfuld med en refleksion over de syv pilgrimsord: Langsomhed, Frihed, Enkelhed, Sorgløshed, Stilhed, Fællesskab, Åndelighed/ Spiritualitet og en invitation til at finde et 8. ord. Ind imellem blev der spillet stille på klaver ved organist Charlotte Støjberg.

På grund af det ustabile vejr blev indvielsen foretaget i kirken, og den røde snor blev efterfølgende klippet over ude på Kirkebakken. Formand for bestyrelsen Ann Alonso Tanggaard fortalte om den lange proces fra idé til virkelighed, hvor vi nu har den første del af den 110 km. lange rundtur markeret. Der er mange lokale ildsjæle involveret både med praktisk arbejde og med ansøgning til fonde og andre bidragydere.

Caminoen blev “gået i gang”

I de små sogne er flere menighedsråd sluttet sammen. Hjerting Kirke bruges nu kun ved specielle ønsker om handlinger som f.eks. bryllup eller begravelser. Det er en fin gammel kirke fra 1200 året, og vi fik en rigtig god orientering både ude og inde og om udbygningen af den gennem tiden og det stadige vedligehold.

Til sidst blev vi inviteret til kaffebord i forsamlingshuset, der er flot i den gamle sønderjyske byggestil. Efter kaffebordet blev vi kørt tilbage til bilerne i bus. Frøs Sparekasse bidrog til dagen.

Tak til Nils og Ole for ideen om, at vi skulle deltage i denne fine dag.

Grethe, Grindsted Gildet


Turene nr. 100 (Als) og 101 (Vejle Ådal) blev Corona-udsat.


Tur 99:
Kløverstierne ved Filskov
Søndag den 8. marts 2020

Trods en vejrudsigt, der lovede regn allerede fra sidst på formiddagen, var 19 gildefolk og gæster mødt op ved FDF-hytten i Filskov til årets første naturlaugstur, tilrettelagt af Grethe og Ove.

Filskov er tidligere stationsby ved »Den Skæve Bane«, engang »Den Jyske Diagonalbane« mellem Randers og Esbjerg. l dag er der anlagt en natursti på banestrækningen mellem Grindsted og Brande.

Filskov blev i 2003 kåret som »Årets Landsby« af landsforeningen Landsbyerne i Danmark. Byens motto er »Landsbyen med det gode sammenhold«, og man kalder sig også »Den selvejende landsby «, fordi der ikke længere er kommunale institutioner i byen efter at Billund Kommune nedlagde byens folkeskole og plejehjem, så beboerne måtte oprette friskole og friplejehjem som selvejende institutioner.

Vi passerede først FDF-hyttens bålhus og, hvad der må være Danmarks mest luksuriøse s helter med gode madrasser og et forhæng, der kan lukkes tæt mod åbningen. Derefter friplejehjemmet, hvor der med sponsorstøtte er opstillet et »klokkespil« med afstemte rør, som anslået i rækkefølge spiller melodien til »Jeg ved en lærkerede«. Videre forbi den lokale købmand, byens mødested med gode bænke og et gør-det selv reparationsværksted for cyklister med værktøj (sikret med kabler), lappegrej og pumpe.

Her stødte vi første gang på de finurlige tekster, som vi senere mødte indgraveret på standere og egesveller mange steder langs naturstien og omkring mosen ved den tidligere mergelgrav, og som skyldes digteren Carsten Rene Nielsen.

Ved den nedlagte Østergaard Kirkegaard
Gør-det-selv cykelværksted i Filskov

Videre ud ad naturstien passerede vi først Omme Å, og kom derefter ud til mindesmærket for et engelsk bombefly, der i april 1944 blev skudt ned af et tysk jagerfly nord for Filskov. Mindesmærket består af en »skov« af egesveller, også med tekster indgraveret, og med en aftegning der set fra den rigtige vinkel viser silhuetten af et fly.

Vel tilbage ved FDF-hytten fik vi en beretning om hytten, der også tjener som multihus og kan lejes til selskabelige arrangementer. Vi fik lov til at spise vores madpakker indenfor i varmen, det viste sig at være meget heldigt da regnen havde taget fat ved 13-tiden mens vi spiste. Stor ros til Grethe og Ove for en spændende tur.

Nils Bjørn

Mindesmærket for en nedskudt engelsk bombemaskine

Tur nr. 98
Årsmøde

Søndag den 26. januar 2020

En »hård kerne« på 10 medlemmer af Naturlauget mødtes i gildehuset på Bakkevej i Esbjerg til årsmødet den 24. januar.

Mens Jytte og Aase Møller blev tilbage i huset for at forberede den varme gullaschsuppe, begav resten af holdet sig ud på en vandretur gennem »Esbjergs Grønne Hjerte«, som bystyret (eller er det Turistkontoret?) har benævnt de sammenhængende skov- og parkområder Vognsbølparken, Strandskoven, Sanatorieskoven og Nørreskoven. I Strandskoven kan man se rester af Atlantvolden, som det tyske militær anlagde i perioden 1942-44 som et sammenhængende bælte af betonanlæg, pansergrave, tankspærringer, minefelter og pigtrådshegn fra Nordkap til grænsen mellem Frankrig og Spanien. Da Esbjerg blev anset for et muligt invasionsmål pga. havnen, blev der i Strandskoven opført en kommandocentral med et 15 m højt tårn ovenpå en bunker samt 6 underjordiske bunkers. Efter krigen fungerede den centrale bunker under tårnet til ind i dette årtusinde som kommandocentral for Civilforsvaret i Esbjerg.

Efter at være kommet tilbage i varmen og have styrket os på suppen indledte vi årsmødet med 1 minuts stilhed til ære for Ib Møller, der døde den 22. juli 2019. Ann-Kirstine fremlagde formandens beretning fra det forløbne år, og derefter fik Grethe Christensen ordet for at fremlægge årsregnskabet, der viser et underskud på 1.966,45 kr. og en kassebeholdning på 5.886,05 kr. ultimo. Det blev uden videre godkendt, kassebeholdningen er stadig rigeligt stor.

Så kom vi til forslagene om næste års ture. Der bliver igen i år en tredages tur (tur nr. 100!), denne gang til Als (Nordborg og omegn) den 27.-29. eller 28.-30. april. Interesserede bedes henvende sig til
Ann-Kirstine på 42 95 85 13 / annkirstine@ gmail.com eller
Grethe på 51 26 78 04 / ovechristensen@altiboxmail.dk hurtigst muligt aht. hotelbestilling.

Årets første tur bliver den 8. marts til Kløverstierne ved Filskov. Invitation kommer i næste nummer af Vestjyden, og hele programmet vil snart kunne ses på Distriktsgildets hjemmeside www.sggdk-vestjysk. dk.

Nils Bjørn