Medlemsbladet »Vestjyden«

Vestjyden er medlemsblad for Vestjysk Distriksgilde, som udkommer 10 gange om året. Bladene kan hentes i et skærmvenligt format ved at trykke på bladhovedet herover. Bladet læses bedst ved at hente pdf-filen og åbne den i f.eks. Adobe Reader.

Pdf-filer egnet til udprint af bladet som hæfte kan rekvireres hos redaktøren.

Spørgsmål og kommentar samt indlæg til kommende nummer bedes sendt direkte til den gamle Redacteur:

Redaktør for Vestjyden
Asger Vind Kristensen
Vejskillingen 10
6950 Ringkøbing
Mobil 60 77 88 30
Mail: vestjyden@ov1av.dk