Medlemsbladet »Vestjyden«

Vestjyden er medlemsblad for Vestjysk Distriksgilde, som udkommer 10 gange om året. Bladene kan hentes i et skærmvenligt format ved at trykke på bladhovbedet herover. Bladet læses bedst ved at hente pdf-filen og åbne den i f.eks. Adobe Reader.

Pdf-filer egnet til udprint af bladet som hæfte kan rekvireres hos redaktøren.

Spørgsmål og kommentar samt indlæg til kommende nummer bedes sendt direkte til den gamle Redacteur:

Redaktør for Vestjyden
Nils Bjørn Jensen
Ludvig Schrøders Vej 5D, 6600 Vejen
97 32 34 82/24 24 04 82
e-mail: vestjyden@vejen-net.dk