Grundlag

Sct. Georgs Gilderne i DanmarkSct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne, hvor medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis. Vi er ikke en loge, men en organisation, der støtter spejderarbejde, og i høj grad også udfører humanitært arbejde både lokalt og på landsplan. Vi indsamler midler ved aktiviteter i de enkelte gilder, og Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.

Sct. Georgs Gilderne tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at medlemmerne tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

Sct. Georgs Gilderne bliver ofte opfattet som en loge, men er ikke loge præget. Vi tager udgangspunkt i spejderidéens grundlæggende principper med fokus på personlig udvikling samt økonomisk hjælp, primært med fokus på børn og unge i lokalområdet.

Gilderne er åbne for personer der sympatiserer med bevægelsens formål. Vi optager både kvinder og mænd.

Værdigrundlag 

En af vores grundlæggende værdier er at etablere kammeratskab / venskab og dette opnås gennem arbejdet med gildets drift samt gennemførelse af pengerejsnings projekter med henblik på at kunne yde økonomisk/humanitær hjælp lokalt, nationalt og internationalt.

De lokale Sct. Georgs Gilder består typisk af 20 – 30 personer, der mødes 2 gange om måneden, hvor vi veksler mellem foredrag om samfundsmæssige emner samt planlægning af kommende projekter.

Sct. Georgs Gildernes formål

 • At sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling.
 • I fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet – nationalt og globalt

Princippet er 3 delt og danner grundlag for vores arbejde

 • Den enkelte har ansvaret for sin egen personlige udvikling.
 • Den enkelte tager ansvar overfor eget Gilde og Gildebevægelsen.
 • Den enkelte viser ansvar overfor det samfund, vi er en del af.

Gildeloven:
Enhver gildebror gør sit bedste for

 • at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse,
 • at erkende sine fejl og rette dem,
 • at nå til beherskelse af sit sind,
 • at have respekt for det, der har værdi for andre,
 • at være venlig og forstående overfor andre,
 • at gøre livet gladere og lysere for andre,
 • at tage medansvar i familie og samfund,
 • at værne naturen og vore nationale værdier,
 • at virke for international forståelse,
 • at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret

Gildeløftet

Jeg lover oprigtigt at stræbe efter

 • at holde gildeloven,
 • at hjælpe andre,
 • at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det,
 • som efter min overbevisning er ret og rigtigt

Arbejdsform

Gildernes arbejdsform skal støtte gildebrødrene i det praktiske arbejde med at efterleve gildelov og -løfte og gildernes formål, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.

Arbejdsformen kan være

 • Personlig udvikling gennem svende-, væbner- og ridder tid, for at tilsikre at den enkelte altid besidder de kompetencer , der skal til, for at fællesskabet kan udføre sine opgaver.
 • Arbejde i grupper, hvor man støtter hinanden i udførelsen af de enkelte aktiviteter, f. eks. indsamlinger til humanitære formål.
 • Projekter, hvor man samles i interesse fællesskaber, med henblik på at løse specifikke opgaver på tværs af organisationen.
 • Debatskabende aktiviteter og møder i Gildet.

Fællesskabskultur i Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Personlig udvikling

 • Vi involverer os, søger ny viden, deler viden, hjælper på eget initiativ.
 • Vi arbejder på at udvikle os til ”HELE” mennesker.
 • Vi tager personlig stilling til grundlaget for vores tilværelse, herunder åndelige og etiske spørgsmål.
 • Vi lytter, giver positiv kritik og respekterer forskellighed.
 • Vi udvikler vores sociale netværk.

Fællesskabet

 • Vi respekterer andres værdier og anerkender faglighed og kompetencer.
 • Vi viser empati og anerkender, at vi er forskellige og opfordrer til åbenhed.
 • Vi bakker op om vores Gilde og Gildebevægelsen.
 • Vi udvikler vores Gilde og Gildebevægelsen i takt med samfundets udvikling.

Samfundet

 • Vi er aktive i lokalsamfundet og handler dels selvstændigt og dels i fællesskab.
 • Vi er parate til at engagere os i relevante opgaveløsninger.
 • Vi støtter spejderarbejdet i lokal området.
 • Vi udvikler og støtter humanitært arbejde.
 • Vi tager ansvar i samfundet.
 • Vi værner om miljøet og vore nationale værdier.