Velkommen

cropped-SGG-logo_100.jpg Velkommen på Ringkøbing gildets hjemmeside.

Her kan du se lidt om hvem vi er, og hvad vi laver i vort gilde. Hvis du endnu ikke er gildebror, men måske har lyst til at blive det, kan du kontakte et af gildeledelsens medlemmer som står på kontaktsiden.
Ringkøbing

Billedet ovenfor viser Ringkøbing museums gamle bygning med statuen af Grønlandsfareren Mylius Erichsen foran.

Sct Georgs Gildet i Ringkøbing er stiftet den 20. november 1954. Medlemstallet har i det meste af denne periode ligget mellem 25 og 50.
Gildet har igennem årene arrangeret Sct Georgs Løb for spejderne i lokalområdet. Da der var flest, deltog 15-20 spejderpatruljer og omkring 200 små spejdere i alderen fra 8-11 år. – Nu er der langt færre, og de største bliver af gildet inviteret til at deltage i Assenbækløbet ved Tistrup. Kun de mindste arrangerer gildet stadig løb for lokalt.
Gennem afholdelse af skrabelotto to til tre gange om året skaffes penge til uddeling blandt spejdergrupperne og til samfundsmæssige og humanitære opgaver. Gildet deltager sammen med andre i uddelingen af julehjælp til trængende familier. Gildet støtter også Julemærkehjemmene i form af afholdelse af den årlige lokale julemærkemarch