Hvem er vi?

Mange af os har en fortid. Som spejdere vel at mærke – så man kan jo sige, at vi har taget mottoet »en gang spejder, altid spejder« på ordet.

I et fællesskab for voksne tager vi udgangspunkt i spejderbevægelsens principper. Vi tilstræber at leve efter spejder- og gildebevægelsens idealer.
Det betyder bl.a., at vi i fællesskab arbejder aktivt med personlig udvikling, støtter spejderarbejdet og deltager i løsning af humanitære og samfunds­mæssige opgaver. Alt sammen samtidig med at vi har det sjovt og hyggeligt sammen.

Sct. Georgs Gilderne er ikke forbeholdt nuværende og tidligere medlemmer af et bestemt spejderkorps. Hos os er du velkommen uanset uniformsfarve.

Vi har heller ikke været spejdere alle sammen. Vi har også plads til aktive mennesker, som kan gå ind for det, vi står for. Så hvis du aldrig har været spejder, men gerne vil være med, så er du meget velkommen.

Vores hjemmeside er under ombygning. Mens arbejdet står på, må du ‘nøjes’ med denne midlertidige og forenklede udgave.