Velkommen til Ranum

Med ordene togetherness – inspiration – sustainability byder Sct. Georgs Gilderne i Danmark velkommen til den 11. ISGF Europakonference. Vi glæder os meget til at åbne dørene for vores europæiske gildevenner til fire dages samvær og inspiration.

Vi åbner dørene til konferencedage, hvor vi lægger vægt på at være tæt på naturen, vise, hvordan vi kan passe på vores jordklode og skabe vedvarende energi, diskutere emner omkring demokrati, tolerance og oplysning som fundamentet for at kunne leve bæredygtigt.

Vi vil vise jer den smukke og ukendte del af Danmark,
• hvor naturen er præget af den sidste istids langsomme tilbagetrækning,
• hvor den tætte kontakt med hav og jord har udviklet et stærkt folk,
• hvor fællesskab og samarbejde har båret udviklingen.

Vi vil vise jer landet, hvor intet er stort og højt. Vi vil lade jer stifte bekendtskab med den lunefulde danske sommer – mens nætterne stadig er korte og aftenerne er lange.

Men først og fremmest giver vi jer rammerne for at lære gildebrødre fra andre lande at kende, fordi vi skal skabe ting sammen, vi skal diskutere sammen, vi skal inspirere hinanden, vi skal vise hinanden, hvordan vi kan passe på vores klode og leve bæredygtigt.


Tilmeldte deltagere
pr. 26JUN2023
I alt 113

Fordelt på lande:
Belgien: 7

Cypern: 1
Finland: 2
Frankrig: 3
Grækenland: 10
Nederlandene: 4
Irland: 1
Island: 2
Italien: 7
Liechtenstein: 1

Luxembourg: 2
Malta: 1
Norge: 6

Polen: 1
Schweiz: 2
Spanien:15
Storbritannien: 5
Sverige: 7
Tjekkiet: 2
Tyskland: 11

Østrig: 2
Danmark: 21

Tilmeldingsfristen er overskredet, men der er nogle få ledige pladser. Skriv til isgf-euro2023@sct-georg.dk og hør om mulighederne.

Velkommen til Danmark
og velkommen til Ranum i 2023

Lone Erkmann
Landsgildemester

Birthe Ømark
International koordinator