Info

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:

Én gang spejder – altid spejder.

Hvad laver vi i gildet ?

Gildehal
Vi mødes til gildehal fem – seks gange om året. I sommertiden flytter vi gildehallen udendørs. Det kalder vi en friluftsgildehal.
I gildehallen har gildemesteren altid et indlæg om et væsentligt emne om, hvad der rører sig i samfundet og i gildet. Gildehallen er et vigtigt middel til at inspirere deltagerne, til at efterleve vore formål og vort idégrundlag.

Gildemøder
De måneder, hvor der ikke afholdes gildehal, holdes i stedet et gildemøde. Det er aftener med meget forskelligt indhold, f.eks. foredrag, sang, førstehjælp, osv. – ja, faktisk er der ingen begrænsning for de gode ideer.

Gruppemøder
Gildets medlemmer er opdelt i et antal grupper. Grupperne bestemmer selv deres aktiviteter, og også på dette område sprudler fantasien og virkelysten. Grupperne holder møde i medlemmernes private hjem, og vi lægger vægt på, at arrangementerne økonomisk ligger på et plan, hvor alle kan være med.

Laug og udvalg
Til varetagelse af særlige interesser og til løsning af særlige opgaver oprettes laug (eks. spejderlaug, løbslaug, sejlerlaug og aktivitetsudvalg).