Rungstedgildet

Vi er gildebrødre, mænd og kvinder, i alderen 50 år til 85 år. Vi har den fælles baggrund, at vi enten har været spejdere eller kan gå ind for de ideer som spejder- og gildebevægelsen står for.
Rungsted Gildet blev startet i 1971, nogle få af vores nuværende gildebrødre har været med fra starten.
På trods af at de fleste gildebrødre bliver ved i mange år, har vi en støt tilgang af nye gildebrødre, så vi har en fortsat udvikling, og vedligeholdelse af vores netværk.

Der er 2 gilder i Hørsholm Kommune. Vi arbejder tæt sammen om større arrangementer.
Der findes mange Sct. Georgsgilder i Danmark. Vi har en organisatorisk øverste ledelse, – Landsgildet. De enkelte gilder har deres egen gildeledelse, deres egen kultur og særpræg.

Vi er organiseret som i spejderbegægelsen
Vi arbejder i skiftende grupper, hvor vi aftaler et eller flere emner, som vi beskæftiger os med.
Vi arrangerer ture og kulturelle indslag på tværs af grupperne. Vi er et gilde, hvor mange medlemmerne stadig nyder at gå i naturen.

Vi har hidtil været mest kendt for vores indsats for børn og unge; herunder børnehaver og hjælp til spejderne. Men vi er i den heldige situation, at kommunen har overtaget det arbejde for børn og unge, som vi startede. Derfor har vi i dag fokus på vores ældre medborgere.Det er her vi kan bidrage mest med vores frivillige indsats.

Kaffe med Gilderne”

Fire gange om året inviterer vi beboerene på Sophielund, deres familier og evt. gæster, og andre interesserede, til “Kaffe med Gilderne” Her byder vi på kaffe og hjemmelavede lagkager og æblekager. Vi har fællessang og underholdning. Både vi som gildebrødre og vores gæster nyder disse arrangementer. Der plejer at være 80 – 95 gæster.

Gå gruppe
Hver torsdag arrangerer vi en gå tur. De gildebrødrene der deltager, skiftes til at arragere turene, så de bliver meget foreskelligartede. Vi går normalt mellem 3 og 5 kilometer.

Netværk
Noget af det vigtigste er, at vi har det godt sammen og kan slappe af i hinandens selskab.
Det venskab der opstår, når man arbejder sammen på at løse en opgave, betyder meget – man finder nære venner både i gruppen og i gilderne, såvel herhjemme som i udlandet, og dermed danner vi et enestående netværk for hinanden.

Vil du være med
Har du lyst til at opleve det gode kammeratskab blandt ligesindede. Har du lyst til at holde dig aktiv og i vigør. Så grib muligheden, henvend dig til gildeledelsen. Du kan finde kontaktinformation under siden kontakt

De vil sørge for at du får kontakt til en gruppe, på den måde kan du få indsigt i gildelivet og finde ud af om det er noget for dig.