Gildehuset i Esbjerg

Huset på Bakkevej

Huset ligger i en klynge sammen med 4 andre ”spejderhuse”. Området på Bakkevej bruges flittigt af de forskellige spejdergrupper. Huset blev overtaget fra DDS i 1981 og blev indrettet til ”gildeformål”. Huset benævnes i daglig tale Gildehuset.

Huset er indrettet med et forrum og gildesal på 1. salen og garderobe, toiletter, køkken og spisestue i kælderetagen.

Huset bruges til vore gildeaktiviteter, bl. a. gildehaller, gildemøder, gruppemøder, planlægningsmøder, indsamlingsmødested, ”mimre”møder. Spejderne og andre relaterede bruger også huset.

I 2015 er der installeret elevator mv for at lette adgangen for gangbesværede.