Info

Sct. Georgsgildet i Bramming er startet som selvstændigt gilde den 30. august 1980. Dengang var der 17 gildebrødre, i dag er vi ca. 30 gildebrødre.

Bramminggildet

Fra den 1. Gildehal i 1980. Kansler: Søren Peter Thomsen, Gildemester: Elsebeth Warrer, Skatmester: Ulrich Jensen

Årets foto
Hvert år har foto lauget den opgave at finde årets foto ud fra en begivenhed, som har fundet sted i løbet af året. Billedet er fra vores spejderløb på Assenbæk. 21. sept 2013.

Humør og rejselegat
Hvert år til Sct. Georgs aften uddeles legatet til en gildebror fra Bramming Gildet, som i det forløbne år har udvist et godt og smittende humør, samt arbejdet aktivt for videreførelse af Drage-rejser.
Legatet er i år uddelt til: Tommy Bjerrum


Legatet består af:
1 fl. god dansk brændevin – evt. tilsat gode danske krydderurter – der kan fremme mave, fryd og courage.
Brændevinen hældes på den evigt vandrende karaffel.
Megen hæder – og ens ”fortrin” noteres I ”anebogen”.