Historie

Sct. Georgsgildet i Bramming er startet som selvstændigt gilde den 30. august 1980. Dengang var der 17 gildebrødre, i dag er vi ca. 30 gildebrødre.

Bramminggildet

Fra den 1. Gildehal i 1980. Kansler: Søren Peter Thomsen, Gildemester: Elsebeth Warrer, Skatmester: Ulrich Jensen

Årets foto
Hvert år har foto lauget den opgave at finde årets foto ud fra en begivenhed, som har fundet sted i løbet af året.

Humør og rejselegat
Hvert år til Sct. Georgs aften uddeles legatet til en gildebror fra Bramming Gildet, som i det forløbne år har udvist et godt og smittende humør, samt arbejdet aktivt for videreførelse af Drage-rejser.

Legatet består af:
1 fl. god dansk brændevin – evt. tilsat gode danske krydderurter – der kan fremme mave, fryd og courage.
Brændevinen hældes på den evigt vandrende karaffel.
Megen hæder – og ens ”fortrin” noteres I ”anebogen”.

Legatet er i år uddelt til Annelise