Velkommen til Bramming Gildet

I Bramming gildet satser vi først og fremmest på at pleje et godt kammeratskab under afslappede, festlige former, og være et velfungerende, socialt netværk for hinanden.

Vi har månedlige møder – hvor vi skiftevis afholder vores gildehal med udveksling af tanker og meninger – eller hvor vi tager ud til f.eks. naturoplevelser eller virksomheds besøg.

Desuden samles vi i grupper, der mødes i hjemmene og arbejder med planlægning af arrangementer eller temaer efter eget valg. Grupperne sammensættes på ny hvert andet år, så alle lærer alle at kende.