Velkommen til Bramming Gildet

Sct. Georgsgildet i Bramming er startet som selvstændigt gilde den 30. august 1980. Dengang var der 17 gildebrødre, i dag er vi ca. 30 gildebrødre.

I Bramming gildet satser vi først og fremmest på at pleje et godt kammeratskab under afslappede, festlige former, og være et velfungerende, socialt netværk for hinanden. Vi er et fællesskab for voksne, der fortsat ønsker at leve efter spejderidealerne. Vi udfører en del humanitært arbejde.

Vi har månedlige møder – hvor vi skiftevis afholder vores gildehal med udveksling af tanker og meninger – eller hvor vi tager ud til f.eks. naturoplevelser eller virksomheds besøg.

Desuden samles vi i grupper, der mødes i hjemmene og arbejder med planlægning af arrangementer eller temaer efter eget valg. Grupperne sammensættes på ny hvert andet år, så alle lærer alle at kende.

Fra den 1. Gildehal i 1980. Kansler: Søren Peter Thomsen, Gildemester: Elsebeth Warrer, Skatmester: Ulrich Jensen