Kontakt

GM

Alice Pedersen

Gyldensteensvej 29

5400 Bogense
Tlf: 64 81 14 21 – 2393 8740
E-mail: alice-pe@mail.dk      
GK
Joan Wallentin

Engkarsevej 11

5400 Bogense
Tlf: 2421 7418
E-mail: j.wallentin@stofanet.dk

GS

Janne Kruse, Enggade 5 E, 5400 Bogense

mail:Janne.kruse@stofanet.dk

 

 

Kontaktperson for udlejning /Hyttemester: Betty Kilde Hansen , Trondheimparken 6  , 5400 Bogense.   Tlf : 21681501   Mail : Bettykilde@gmail.com

Revisorer: Else Jæger og Hanne Jensen. Suppl. Hanne Tindhof

Ridderrepræsentant: Merry Møller Hansen

International kontaktperson: Freddy Tindhof

PR- Repræsentant: Merry Møller Hansen

Forberedelse- & uddannelsesgruppe:  Ingrid Roulund og Knud Christensen