Kontakt

Gildeledelsen består af:
Gildemester, Gildekansler og Gildeskatmester.
Desuden er der udpeget en Dørherold og en Faneherold.

Gildekansler: Agnes Jacobsen, Gildemester: Annelise Debois, Gildeskatmester: Keld Kirkeskov
Gildekansler: Agnes Jacobsen,
Gildemester: Annelise Debois,
Gildeskatmester: Keld Kirkeskov

 Gildeledelse Sct. Georgs Aften 2014
IMG_5674

Gildeledelse Sct. Georgs Aften 2016

Gildeledelse 2016

Gildeledelse Sct. Georgs Aften 2022

Gildekansler
Gurli Christiansen
Snerlevej 10
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 06 89
e-mail: gurli@pedersholm.dk

Gildemester
Bodil Jølver
Dronning Dagmars Vej 51
7100 Vejle
Tlf.: 75 83 17 81
e-mail: bodil.joelver@stofanet.dk

Gildeskatmester
Palle Krag
Dronning Dagmars Vej 49
7100 Vejle
Tlf.: 75 83 40 09
e-mail: krag.vejle@gmail.com