Aktiviteter

Vores aktiviteter i gildet

 Gildehal
Vi mødes i gildehal 6 gange årligt. Det er her vi bekræfter hinanden i gildearbejdet og får tanker og inspiration til udviklingen af os selv som gildebrødre og mennesker.
I gildehallen finder bl.a. nyoptagelser sted.
I eftergildehallen tages hånd om det sociale fællesskab på tværs af de grupper, der ellers danner rammen om gildets sociale liv.

Gildemøde

Det er aftener med meget forskelligt indhold, f.eks. foredrag, virksomhedsbesøg osv. – ja, faktisk er der ingen begrænsning for de gode idéer.

Gruppemøder

Gildets medlemmer er opdelt i et antal grupper – ligesom patruljerne i en spejdertrop. Grupperne bestemmer selv deres aktiviteter, og også på dette område sprudler fantasien og virkelysten. Grupperne holder normalt møde i medlemmernes private hjem, og vi lægger vægt på, at arrangementerne økonomisk ligger på et plan, hvor alle kan være med.

Naturgruppen er ofte på ture arrangeret af Skov- og Naturstyrelsen

Det årlige spejderløb
er en rigtig god aktivitet hvor gildebrødrene i alle 3 Vejlegilder er fælles om at afholde et spændende løb for områdets spejdergrupper. I 2016 blev spejderløbet afholdt på Vingsteds historiske værksted i 2017 det på Haraldskær i Vejle Ådal og i 2019 ved Tirsbæk Slot, skov og strand.

Spejderløb Sct. Georgs Gilderne i VejleVejle Lydavis
Produceres af Sct. Georgs Gilderne i samarbejde med Vejle Kommune og Dansk Blindesamfund. Vejle Lydavis bringer Lokale nyheder fra Vejle Amts Folkeblad og henvender sig til blinde og svagtseende i hele Vejle Kommune. Lydavisen sendes på en CD-rom med indlæste avisartikler og udkommer hver mandag og torsdag året rundt
Logo med lilje          Sct. Georg sommer
Vejle Lydavis udkom første gang i februar 2004 ikke blot til stor glæde for vores blinde og svagtseende borgere, men også for de frivillige der er med til at gøre en indsats til glæde for andre mennesker. Vejle Lydavis indlæser også medlemsbladet Sct. Georg.