Steen Blicher Distrikt

Velkommen til Steen Blicher Distrikts hjemmeside.

Hvem er vi?
Steen Blicher Distriktsgilde er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejder- og gildeinteresserede, der har sat sig som mål at være et samlingssted for voksne mennesker, som ønsker at være med i et netværk, der yder en indsats for lokale spejdergrupper samt støtter diverse hjælpeorganisationer i området.
Distriktet består af 10 gilder rundt i Midtjylland:
1 gilde i følgende byer: Bjerringbro, Herning, Ikast, Karup og Kjellerup,
samt 3 gilder i Silkeborg og 2 gilder i Viborg.

IMG_0400

Distriktet støtter de enkelte gilder i deres arbejde.
Desuden er vi bindeleddet til vores landsorganisation Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Af faste arrangementer har vi følgende:

Uge 9 arrangement – med fokus på et bestemt emne (kultur, samfundsspørgsmål m.m.)
Friluftsgildehal i juni på skift rundt i distriktet.
Gildehal med ridderoptagelse i november.
Distriktsgildeting
Distrikgtsgilderådsmøder