Sct. Georgsgildet i Hirtshals

Hirtshals gildet byder dig velkommen med et billede af Hirtshals vartegn.

Hirtshals vartegn
Hirtshals vartegn

Hirtshals gildet blev stiftet i 1964 med 2. Hjørring gilde som modergilde. For øjeblikket tæller gildet 40 medlemmer, og er således et stort og meget aktivt gilde.

Vi er en samling af samling “gamle” spejdere, FDF’ere eller andre, der har tilsluttet sig
Sct. Georgsgildernes målsætning.

Formålet med Sct. Gildet i Hirtshals og alle gilder i Danmark

  • I fællesskab at arbejde med personlig udvikling.
  • at støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver.
  • at virke som et samlingssted, hvor forbindelsen med spejderbevægelsen og gamle og nye kammerater kan vedligeholdes.
  • at understøtte den enkeltes stræben i at leve efter spejder- og gildeidealerne.