Aktiviteter

Siden 1. januar 2007
Fra årsskiftet 2006/2007 har Fredensborg Gildet og Humlebæk Gildet været
lagt sammen til et gilde Fredensborg Sct. Georgs Gilde, de fleste af vore
møder holdes i vores hytte i Humlebæk.
Men mange af vore aktiviteter foregår også andre steder. Gildebrødrene m/k
er fordelt i grupper, der “lever deres eget liv”. Gruppemøderne holdes på
skift i de private hjem ca. en gang om måneden. Grupperne tager sig også af
det praktiske i forbindelse med gildets møder. Større arrangementer som
f.eks. den efterhånden traditionelle og offentlige Nytårskoncert er vi fælles om.

Image19

Som tidligere spejdere holder vi meget af naturen. Derfor holdes nogle af
møderne i det fri med bål, grill og hyggeligt kammeratligt samvær.
F.eks. vort første møde efter sommerferien – hvor der jo kan være mange
oplevelser at fortælle om. Eller vort møde lige før sommeren, hvor vi
holder en såkaldt friluftsgildehal nogle gange med optagelse af nye
gildebrødre.

Image20

Det er festligt, højtideligt og ikke mindst hyggeligt at være sammen
omkring bålets flammer en skøn sommeraften.
Desuden deltager vi Kronborg Distrikts arrangementer f.eks.: Rundskue og spejderløb.
Vi tager også i teater og på museumsbesøg m.m.

PS ! Se i øvrigt vores kalender.

.