Bjerringbro

Bjerringbro gildet tilhører Steen Blicher Distriktsgilde.

Gildeledelse
GM (Gildemester)
Edith Andersen
Godthåbsvej 13
8850 Bjerringbro
Tlf: 86683086
E-mail: eakba@bknet.dk

GK (Gildekansler)
Connie Jakobsen
Bjerring byvej 47
8850 Bjerringbro
Tlf: 86681822
E-mail: conniebjakobsen@yahoo.dk

GS (Gildeskatmester)
Finn Gervin
Bjerring Hede 5
8850 Bjerringbro
Tlf: 86684636
E-mail: gervin@bknet.dk