Friluftsgildehal

En begivenhedsrig aften i Bodum
Af ingrid Danstrup
Traditionen tro kunne vi, ligesom efter
før-Corona-tidsregningen, afholde friluftsgildehal i Bodum den 11. august –
og det ganske uden mundbind.
De forventningsfulde gildebrødre og
gæster måtte dog finde sig i et kompromis, idet den ustadige danske sommer
dikterede, at vi hellere måtte holde friluftsgildehallen inde i samlingshuset.
Efter en kort vandrehal i det fine vejr,
kunne vi derfor gå ind til et tændt bål
i bålfadet med masser af røg til følge –
men: er vi spejdere eller ej?
Efter en traditionel gildehal med gildeledelsen ved højbordet, fik vi serveret
fine landgangsbrød – synd, vi havde
spist hjemmefra.
Laila og Flemming Bossen blev fejret
behørigt for de første 25 år i gildet, idet
de blev optaget den 14. august 1996.
Under kaffen blev uddelt laugsmidler,
idet Hammelev, DSS, fik et tilskud til
projekt bæredygtighed i børnehøjde,
mens KFUM-spejderne fra GANU
havde søgt om hjæpl til anskaffelse af
borde og huggestativer.
Julekurvene og Fredslyset fik også
bevilliget de søgte midler til julens projekter – de fik dem dog ikke formelt
overrakt, men fik at vide, at pengene
naturligvis var afsat.
(De indendørs billeder er præget af tæt
røg, så de fås desværre ikke bedre.)