Siden sidst 2021

Tur nr. 108:
Sporet ved Lintrup

18 vandrefugle trodsede en lidt våd vejrudsigt og satte søndag den 16. maj hinanden stævne ved Pansergraven i Lintrup Præsteskov. Foran os lå en cocktail af Camino Frøs Herred (som var årsprogrammets overskrift for turen) og Kongeåsti, alt samlet under en fælles paraply “Sporet ved Lintrup” – en smuk vandrerute, som via “Lille Østrig”, hvor vi nød udsigten over Kongeådalen, førte os ned til Kongeåen. Ví fulgte åen nedstrøms et pænt stykke, og da fortroppen var hurtige på fødderne, blev det til et par bonuskilometer langs åen og på Kongåevej.

Tilbage på ruten gik turen op fra Kongeådalen mod Lintrup og via kirken tilbage til Præsteskoven, hvor madpakkerne ventede.

Præsteskoven ved Lintrup
På kanten af Kongeåen

Tur nr. 107A

… gik til Ejstrup Sø søndag den 25. april 2021 på en dejlig solskinsdag med en lidt kold vind. Vi var 19 gildebrødre.

Søen er en privatejet, tidligere hedesø. Vi gik de godt tre kilometer rundt om søen på en fin trampesti – som det blev bemærket lidt som jul ”først den ene vej og så den anden vej” – dvs. først mod uret, så frokost og derefter med uret.

Der er en dejlig kuperet natur med løvtræer, nåletræer, lidt nyplantning og lidt hede. Selv om området er privatejet, er man velkommen til at færdes og der var mange andre end os. Vi hilste bl.a. på de fleste af Midtjysk Efterskoles elever.

Vi var imponerede over ejerens indretning med en fin shelter beliggende med den allerbedste udsigt over søen og med brusebad og toilet tæt ved.

Undervejs gik vi på Holtum Å’s bredder og havde udsigt til en fin besætning af skotsk højlands kvæg med en flok kalve. I åen var der moskusænder.

Til sidst sluttede vi af med kaffen og Ann-Kirstines kager, der ikke blev spist til årsmødet.

Det var rigtig dejligt igen at komme på Naturlaugstur. Tak for turen!
– og så kunne vi tage hjem og nyde DR2’s Højskolesang resten af dagen!

Grethe


Tur nr. 106:
Årsmøde

Årsberetning 2020 Naturlauget

Velkommen til årsmøde

Et mærkeligt år, vi har vel alle haft de bedste viljer til at det skulle være et godt vandreår, men virussygdommen bestemte noget andet. Alligevel fik vi gennemført nogle af vore ture, noget fik vi vel travet.

Sidste årsmøde blev afholdt i Esbjerg i byens grønne Vognsbølpark og dele af Atlanterhavsvolden – 4,2 km.

Næste tur var Kløverstien ved Filskov. 5 km. Der var her de kunstneriske sjæle havde skrevet visdomsord på stolper rundt omkring, og en nedfalden flyver var blevet mindet.

Så kom nedlukningen.

Vi var dog så heldige at kunne være med til åbningen af Frøs Herreds Camino i Frikirken i Rødding med efterfølgende regnvejrstur til Hjerting og kaffe og kage bagt af de gode naboer. 4,7 km.

Hjertestien ved Holsted. Hvem skulle tro, at der ved denne noget oversete stationsby skulle være en så spændende tur at gå, og så kom vi ikke engang ind at se kirken, da der var konfirmation. Vi gik 5 km.

Efterårets farver kunne vi nyde ved Rørbæk sø. Vejret var fugtigt og derfor, når så solen brød igennem, var det bragende smukt med de gyldne farver. En stor flok muflon får fik vi også at se, det var det dejligt sted. 6,2 km.

Året sluttede med en tur til Flygtningelejren ved Oksbøl. Det var koldt, så vi skulle gå os til varmen. Når vi så blev konfronteret med alle disse skæbner mindet på gravstenene – det var lidt hårdt. Godt vi har et godt kammeratskab, vi kan snakke med hinanden. 5,2km.

Her på falderebet blev det alligevel til 7 ture – i dette herrens coronaår. 2 ture blev aflyst, en weekendtur til Als og en Vejleå tur. Vi kan måske nå det på et andet tidspunkt.

Tak for godt kammeratskab.
Ann- Kirstine