Næste tur

Tur nr. 105

Storbyen bag pigtråd

Tidspunkt:
Søndag den 15. november kl. 10.00

Mødested:
Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl
(det tidligere vandrehjem)
GPS: 55.635296 8.270283

Om turen:
ca. 6 + 2 km på skovstier og -veje. Vejsystemet er for en del bibeholdt, og der er en markeret en tur rundt i området. Undervejs er der tavler, der fortæller om nogle af de bygninger, der lå på området.

Oksbøllejren – en storby bag pigtråd

Oksbøllejren var Danmarks største lejr for tyske flygtninge. Den husede, da den var på sit højeste i 1946, godt 35.000 flygtninge. Lejren var næsten dobbelt så stor som de næststørste lejre, og den gjorde den lille stationsby Oksbøl til en af Danmarks største byer på niveau med Esbjerg og Randers. En storby bag pigtråd. Selve lejrarealet var på 4 km² og ca 8 km i omkreds og er i dag en del af Aal Plantage. Lejrens barakker og bohave blev solgt, efter at de sidste flygtninge havde forladt lejren i 1949. I dag er der meget få spor tilbage efter lejre

Frokost:
Der er en plads med borde og bænke i det fri. I tilfælde af regn og storm tager vi til Ballonparken i Vrøgum. Der er overdækning og toiletter.

Toiletter:
Toiletter findes ved kirkekontoret ved Ål kirke, Kirkegade 40.

Evt. tilmelding kan ske til:
Jytte Mølholm Jessen
jyttejessen@gmail.com
eller telefon 28488027
Sct. Georgs Gildet i Esbjerg

Se også https://vardemuseerne.dk/wp-content/uploads/2016/10/Flygtningelejren-6.pdf

Flygtningelejren i Oksbøl bestod af flere hundrede barakker, hvor de op mod 36.000 personer blev indkvarteret. Hver barak husede cirka 150 personer. Også lejrens tidligere hestestalde blev taget i anvendelse til beboelse.
Flygtningekirkegården ved Oksbøllejren. Her ligger 1796 tyskere begravet. 1247 af dem døde i Oksbøllejren mellem 1945 og 1949