Om Præstø Sct. Georgs Gilde

Præstø Sct. Georgs Gilde kan fejre 75 års fødselsdag den 25. november i 2020. Helt præcis hvordan dagen bliver fejret, er ikke fastlagt; men naturligvis bliver der fest og fejring i anledning af den høje alder.

Som ethvert almindeligt gildeår vil der i det kommende år også være møder og arrangementer både interne for gildebrødrene, åbne for gildebrødre med gæster og offentlige arrangementer.

3 – 4 gange om året mødes gildebrødrene til det ritual, der benævnes Gildehallen. Formålet med at mødes i gildehallen er at træde ud af hverdagen for at minde os selv og hinanden om formålet med at være gildebror m/k. Gildehallen følges op med fællesspisning og tid til uformel hygge og samtale omkring bordet.

Mødesæsonen afsuttes op til sommerferien med en udflugt og en bålaften for gildebrødre med ledsagere. Bålaftenen grundlovsdag har som en ufravigelig tradition, at der serveres bålstegte pølser efterfulgt af kogekaffe og sang og hygge til solen begynder at gå ned.

Årets store, offentlige arrangement er Fredslysets modtagelse i Præstø. I 2019 havde flere end 100 mennesker i alle aldre fundet vej til modtagelsen i kirken og den efterfølgende lysvandring til Spejderhytten, hvor der blev serveret risengrød til alle.

Præstø Sct. Georgs Gilde medvirker også med en eller flere opgaver i Økseløbet, som er for alle uniformerede korps i Vordingborg kommune. Trods den øgede konkurrence fra mange andre aktiviteter samler Økseløbet 200 – 250 børn i alle aldre til en dag i september med udfordringer afpasset efter deltagernes alder og et 24 timers program med få timer i soveposerne for de ældste.