Om os

Gildet blev startet 27. april 1996 og er et mødested, et fællesskab for nuværende og tidligere spejdere samt de, der har hjerte og interesse for spejderbevægelsen.

Vi samles under sloganet “Spejderidéen for voksne” og arbejder i fællesskab aktivt med personlig udvikling, støtte til spejderarbejdet og deltagelse i humanitære og samfundsmæssige opgaver både nationalt og internationalt. 

Vi er ikke en loge, men en organisation, der har sin rod og inspiration i spejderbevægelsen.

Gennem årene har vi deltaget i rigtig mange ting:

Afholdt Sct. Hans bål for byens borgere, arrangeret spejderløb, stået på post for andre byers spejdere, lavet mad til Tamburkorps-stævner, afholdt Tombola og Loppemarked, solgt lodsedler, medarrangør i billøb i Skanderborg Kommune, afholdt foredrag med forskellige kunstnere, støtter Julemærkehjemmene og forskellige internationale organisationer. Deltaget som hjælpere på Divisions- og Landslejre. Samler og klipper frimærker der på landsplan sælges og pengene går til forskellige humanitære formål. Arrangerer en eftermiddag med underholdning på Tjørnehaven – byens plejecenter. Laver morgenkaffe til Torvedagen i forbindelse med Galten Byfest. Har hjulpet Danmarks Naturfredningsforening med at plante træer og hjalp da ”Sporet” blev anlagt. Deltager i Fredslyset og i samarbejde med Galten Kirke kommer Fredslyset rundt til byens interesserede borgere.

Vi har et godt samarbejde med DDS 1. Galten Gruppe og hjælper hinanden når behovet er der.

Bl.a. gav vi en hånd med da den nye bålhytte blev bygget på Smedeskovvej. DDS hjalp os med at afvikle Sct. Hans gennem mange år, men har nu selv fået den opgave overdraget.

En gang om måneden samles vi (inklusiv ægtefæller) på Porskjær til et fælles arrangement. Det kan være gæsteoptræden udefra eller måske tager vi på besøg på en virksomhed. Vi har også rituelle gildehaller med for eksempel optagelse af nye gildebrødre.

Vi er desuden delt ind i grupper der, på skift, mødes privat en gang om måneden og diskuterer hvad der rør sig i samfundet – måske arbejdes der på en konkret opgave udstukket af gildeledelsen eller landsgildet.

Mange i gildet er desuden engageret i Naturlauget der mødes med andre gilder og går en tur i forskellige områder. Der er altid en der fortæller om området man befinder sig i og man tager selv forplejning med der nydes på forskellige lokaliteter, altid med sang og fælles hygge – også på den måde udvikler vi det sociale netværk.

Vi mener, at gildebevægelsen som for mange af os er en naturlig del af tilværelsen, er et godt tilbud på den fortsatte spejdertid, og vi bestræber os på, at gøre det attraktivt at blive – og fortsat være gildebror. Det vil glæde os, hvis du har lyst til at lære os at kende. Du er velkommen til at deltage i både fællesmøder og gruppemøder før du bestemmer dig til, om du vil være med til at gøre en forskel for andre, både nationalt og internationalt.