Kontakt

Ledelsen i Hjedding gildet Vestjysk Distrikt

Gildemester:
Gitte Holm
Vangsgade 3
6870 Ølgod
Mobil. 20204016

Gildekansler:
Irene Bergkvist
Viaduktvej 28
6870 Ølgod
Mobil 22887031

Gildeskatmester:
Erik Pallesen
Vardevej 52
6862 Tistrup
Mobil. 40377832