Historie

Sct. Georgs Gildet i Grindsted blev stiftet den 2. december 1967. Modergildet var Varde Gildet, og de 13 gildebrødre blev overført derfra.

Den første gildemester var Donald Duus.

Antallet af medlemmer har skiftet. På et tidspunkt var der 23 – i dag er vi 8 gildebrødre.

Gildet holdt møderne flere forskellige steder i Grindsted indtil 1. august 1995, hvor det faste sted blev DDS` hytte Pinerpok. DDS i Grindsted måtte imidlertid lukke ned, og vore møder holdes nu på Mødestedet Nygade 31, 7200 Grindsted.