Kannestøberen

Gildemesteren har ordet.

Vi har for få dage siden afholdt gildeting, hvor hele ledelsen blev genvalgt.  Vi takker for valget, og vi takker ligeledes for, at vi må fortsætte med en ledelsesgruppe.  Det var en hyggelig aften og maden smagte enorm godt, og det så ud til, at alle havde en god aften.
Det er et spændende år vi går i møde, hvor vi skal ud at lave mange arrangementer, således at vi kan udbrede kendskabet til Sct. Georgs Gildet i Grenå og forhåbentlig der igennem få nye gildebrødre.
Alt tyder på at samarbejdet med Kattegatspejderne bliver udvidet i år. Bolette og jeg skal igen stå for middagsmaden på deres sommerlejr. Til august har spejderne 25 års jubilæum, og  i november er de inviteret til Kattegat Centeret, ved begge arrangementer, så de gerne at Gildet hjalp med.
Til august er det 2 år siden, vi sidst ændrede gruppe sammensætningen, og i år vil vi trække lod til 6 grupper, så der kan blive plads til nye medlemmer, såfremt det skulle blive tilfældet.  Gruppernes sammensætning vil blive offentliggjort i næste nummer af Kannestøberen, hvor I også vil modtage et ny årsprogram.
I aftes var der forårsjævndøgn, det vil sige, at vi går lysere tider i møde, og det vil også sige, at nu begynder fuglene at synge, og frosten går af jorden, og vi må begynde at arbejde i haven, eller bare sidde i solen og slappe af.

God påske.