Sct. Georgs Aften 23.4.15

 

Indbydelse

til

Sct. Georgs Aften

torsdag den 23. april kl. 18.00 i Gildehuset

Gildebrødre m/ledsagere indbydes til gildehal med følgende indhold:

 

Optagelse af 4 nye gildebrødre

Oplæsning af Sct. Georgs Budskabet Aflæggelse af Gildeløftet

 

Efter optagelsen af de nye gildebrødre, er der hyggeligt samvær og der bydes på et festligt traktement.

Drikkevarer til sædvanlige priser.

Alt sammen krydret med forårssange.

 

Tilmelding gruppevis til

Sonja (64813545) eller Else J.(64812584) eller til Grethe på mail: gremarc@stofanet.dk senest mandag den 17. april.

Med gildehilsen og på gensyn fra gruppe 3