Laugsting

Referat af Laugsting for ”Bryggerne i 5.”, torsdag den 22. november kl. 13 i ”Kanonlaugets” hyggelige lokale.
Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning af Laugsmesteren.
3. Regnskabsaflæggelse af laugsskatmesteren.
4. Fastsættelse af laugsskat.
5. Valg af laugsledelse.
Valg af suppleanter.
Valg af posekigger og suppleant.
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være laugsmesteren i hænde senest 8 dage før afholdelse af laugstinget.
7. Kåring af årets øl.
8. Eventuelt.
Laugstinget startede præcis kl. 13.00, inden da var der allerede øl og pølser på bordet.
Vi savnede Per Sander(afbud), Laust, Poul (afbud) og Mogens!
Vi gik straks over til dagsordenen:
ad. 1. Undertegnede blev valgt med aklamation
ad. 2. Laugsmester Bent synes stadig at for få møder op til brygning. Vi havde desværre et bryg der gik i vasken, men ellers er det gået stille og roligt. Laugsmesteren skulle gå tidligt, så der var ikke tid til nogen længere beretning.
ad. 3. Regnskabet blev godkendt efter en mindre forklaring.
ad. 4. Laugsskat opkræves efter behov.
ad. 5. Genvalg over hele linien. Der vælges ingen suppleanter.
ad. 6. Ingen indkomne forslag.
ad. 7. Se nedenstående.
Nr. Øl navn Tappe dato Opnåede point Placering
1 Julebryg 30-11-2017 30 9
2 IPA 02-11-2017 59 2
3 Nytårsløjer 14-12-2017 30 nr.10
4 American IPA 14-12-2017 59 nr. 1
5 American IPA 25-01-2018 50 nr. 7
6 Mørk Påske 22-02-2018 58 nr. 3
7 Lys Påske 08-03-2018 55 nr. 4
8 Pinsebryg 22-03-2018 39 nr. 8
9 American IPA 12-04-2018 54 nr. 6
10 American IPA 11-10-2018 54 nr. 5
Der skal knyttes følgende bemærkninger til ovenstående skema: Vinderen en American IPA fra december 2017, havde samme point som andenpladsen, IPA´en fra 02-11-2017, men vinder på flere førstepladser. Det samme gør sig gældende ved 5. og 6. pladsen.

ad. 8. Under eventuelt skal det nævnes, at mester stikker om på torsdag, og sidste bryg (American IPA), tappes torsdag den 6. december, dette på grund af det ringe fremmøde og sygdom.
Palle er fratrådt som oldermand, så husk ”huslejen”, det er ikke sikkert den nye ledelse i Kanonlauget er lige så langmodig som den gamle!
Laugsforsamlingen sluttede ved 14.30 tiden, og alle kunne selv gå derfra!
God Jul & Godt Nytår til alle bryggerne.

Vi ses til Julegildemødet onsdag den 5. december (husk gaver).

Laugsskriveren

Lars Hedegaard