Info

Optagelse
Det er almindeligt at eventuelle nye medlemmer, deltager i gruppemøder og gildehaller/møder et par gange for at finde ud af om det er noget for dem, hvis det er tilfældet, inviteres det kommende nye medlem til et orienteringsmøde hos gildets såkaldte ‘Svende forbereder’ sammen med gildemesteren. Her fortælles lidt om gildebevægelsens historie og grundlag, hvilke aktiviteter vi har gang i p.t. og hvad det indebærer at være medlem af vort gilde.

Nye gildebrødre optages som svende i en gildehal. Svende indtræder straks i en gruppe. De kan efter højest 2 års svendetid optages som væbnere. Gildebrødre som har været væbnere i mindst 5 år, eller som har været gildeledelsesmedlemmer i mindst 1 år, kan optages som riddere.

Vi er et blandet gilde, d.v.s. at både kvinder og mænd er medlemmer, og i vort gilde er det sådan, at vi lægger vægt på at ægtefællen deltager i alt hvad der foregår i gildet, hvis vedkommende ikke også ønsker at være medlem.

I Sct. Georgs Gilderne kan både kvinder og mænd optages som gildebrødre når de:

  • Har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder.
  • Er nuværende eller tidligere medlemmer af et spejderkorps, eller viser     interesse for spejder- og gildebevægelsen.
  • Går ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål.

Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og deres aktive deltagelse i arbejdet, søges udviklet gennem svende-, væbner- og riddertid.

 Kontigent
Medlemsskab af 3. Gilde i Silkeborg, koster kr. 275,00 i kvartalet.
Nye medlemmer begynder at betale fra næstfølgende kvartal efter optagelsen i gildet.