Aktiviteter


Gruppearbejdet: er en vigtig del af 3. gildes aktiviteter. Hvert år dannes nye grupper på ca. 8 personer, der mødes én gang om måneden (fra september til maj) over et valgfrit emne. Det er vigtigt at pointere at selvom en ægtefælle/samlever ikke er medlem af gildet, deltager vedkommende på lige fod i så at sige alle arrangementer, der afholdes i løbet af ‘sæsonen’, og deltager også ofte i det praktiske arbejde.

En gruppe havde i 2009 beskæftiget sig med emnet ‘Dannebrog – Vort flag’ – og det endte med at gruppen som afslutning på vinterens arbejde tog en tur til Tallinn for at se stedet hvor sagnet fortæller at Dannebrog faldt ned.

Hjerterstarter: 3. Gilde har netop (april 2018) opsat en hjerterstarter i Lunden på Vestergade i Silkeborg, hvor der dagligt kommer rigtig mange mennesker. Her er den opsat i forhallen ved trappen og er tilgængelig i husets åbningstid.

I 3. gilde nedsætter vi ‘ad-hoc’ grupper til at løse evt. opgaver af humanitære eller anden art. Vi deltager også sammen med de andre gilder i kommunen i forskellige aktiviteter, f.eks. i nattevagter i teltene, når der er River Boat Jazz i byen og giver spejderne en hånd med, når de til Regatta festerne har deres store aktivitetsplads i Iskælderdalen.

Øksen – et informationsblad om hvad der foregår i gilderne, det fremstilles ikke længere som en tryksag, men lægges ud på Silkeborggildernes fælles hjemmeside (http://www.silkeborggilderne.dk/) (knappen ‘Gildernes Forum) og læses eller downloades her. De enkelte gilder søger selv for at printe ud til de gildebrødre der ikke har e-mail og internet.

Paradislejren: – et stort lejrområde med en stor hytte, der ligger lige syd for Silkeborg (http://www.paradislejren.dk/)