Velkommen

3. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg er et af 4 gilder i kommunen. Kom og vær med til at:

  • bevare forbindelsen til de forskellige spejderkorps
  • arbejde for spejderidealerne
  • være back-up for spejderne ved deres arrangementer
  • deltage i spændende gildemøder
  • deltage aktivt i gruppearbejde (nyt emne og ny gruppe hvert år)
  • mødes med andre Gildebrødre i ind- & udland
  • deltage i Gildernes fælles laugsarbejder
    (Info lauget, Good-turn lauget, spejderlauget o.s.v.)