Kontakt

Kontakt os i Slagelse Gilderne
I hvert gilde er gildebrødrene samlet i grupper på 6-10 personer, svarende til spejdertidens patruljer i troppen. Disse grupper omlægges af gildeledelsen hvert andet eller tredje år.

3.Gilde
Gildemester:
Margot Maarbjerg
Oehlenschlægersgade 14
4200 Slagelse
Tlf.: 58525737
E-mail: mpmaarbjerg@stofanet.dk
Gildekansler:
Bodil Andersen
Tlf.: 58532574
E-mail:flemmando@stofanet.dk
Gildeskatmester:
Kirsten Kirkvåg
Oehlenschlægergade 14
4200 Slagelse
Tlf.: 61775505
E-mail:kirsten@kirkvaag.dk

4.Gilde
Gildemester
Ulla Broløs
Søholmparken 1
4200 Slagelse
Tlf.: 58526307
E-mail:broloes@stofanet.dk
Gildekansler:
Ole Skude
Østre Alle 16
4200 Slagelse
Tlf.: 58522458
E-mail:goskude@stofanet.dk
Gildeskatmester:
Jens Blomhøj
Parkvej 26
4200 Slagelse
Tlf.: 58528328
E-mail:blomhoej@vip.cybercity.dk

treien