Aktiviteter

Inden for hvert gilde er medlemmerne, gildebrødrene, samlet i grupper, som efter tur arrangerer møderne, gildehaller, foredrag, ture og meget mere.
Gildebrødrenes fælles baggrund er, at vi har været spejdere eller interesserer os for spejder og gildearbejdet.
Som hovedregel deltager gilderne i arrangementer der skaffer penge til godgørende formål f.eks:

  • Sct. Michaels Nat, hvor vi har har opstillet et stort telt på Nytorv med salg af øl, pølser, kaffe, kage m.v
  • Vi arrangerer også Slagelse Marchen med 10, 25 , 40 og nu også 100 km ruter.
  • Derudover samler vi ind til Flygtningehjælpens Landsindsamlimg.

3.Sct. Georgs Gilde
Er stiftet 5.juni 1968. Vi er et musikaktivt Gilde, som synger og spiller meget og som ikke “nøjes” med de fælles gildesangbøger, men selv har samlet en masse andre sange i vores egen sangbog.
Vores Gildeaftener er hovedsageligt den tredje onsdag i måneden og de arrangeres af grupperne efter tur.
En gruppe arrangerer på egen hånd hvad man ønsker at opleve i gruppen.

4.Sct.Georgs Gilde
Er stiftet i 1981. Vi er et meget aktivt Gilde med mange spejder-relaterede aktiviteter. Vi arrangerer det årlige Sct. Georgs løb for de små spejdere og er medarrangør af Mohrondoløbet for spejdere fra 12-16 år.
Vi arrangerer også den årlige Slagelsemarch www.slagelsemarchen.dk, som bliver en større og større succes for hvert år.
Vore Gildeaftener er hovedsagelig den første onsdag i måneden, og de arrangeres af grupperne efter tur.

Fællesrådet
Er samarbejdsorganet, som repræsenterer Slagelse-Gilderne udadtil og styrer de fælles anliggender, f.eks. lejemål af vore lokaler, gildernes samarbejde, fælles medlemsblad, mødekalender og fællesarrangementer

Kløverhuset
Er vores Gildehus. I 2011 påbegyndte vi nyindretningen af Kløverhuset på Teglværksvej , som vi fik mulighed for at overtage driften af efter spejderne. Vi holdt indvielse den 28.august.