Rungstedgildet

Vi er gildebrødre, mænd og kvinder, i alderen 50 år til 80 år. Vi har den fælles baggrund, at vi enten har været spejdere eller interesserer os for spejder- eller gildebevægelsen.
Mange af os har været med i mange år, nogle få har været med fra af Rungsted Gildets start i 1971.
Der er dog kommet nye til og der kommer stadig nye, omend ikke med samme fart som før.

Der er 3 gilder i Hørsholm. Vi arbejder tæt sammen om større arrangementer.
Der findes mange Sct. Georgsgilder i Danmark. Vi har en organisatorisk øverste ledelse, – Landsgildet. De enkelte gilder har deres egen gildeledelse, deres egen kultur og særpræg.

Fortsættelse af spejderlivet
Vi arbejder i skiftende grupper, hvor vi aftaler et eller flere emner, som vi beskæftiger os med.
Vi arrangerer kulturelle indslag på tværs af grupperne. Vi er et gilde hvor mange medlemmerne stadig nyder at deltage i friluftslivet.

Vi yder spejderne bistand i det omfang, de ønsker det,- og vi er i stand til. Vi arrangerer møder, foredrag og bålaftener. Vi samles om små og store opgaver, som vi pålægger os selv – en naturlig fortsættelse af spejderlivet.

Personlige udfordringer
Man får ved at deltage i forskellige debat- og studiegrupper eller ved at påtage sig ledelsesopgaver rig mulighed for personlig udfordring og udvikling.

Venskab
Noget af det vigtigste er, at vi har det godt sammen og kan slappe af i hinandens selskab.
Det venskab der opstår, når man arbejder sammen på at løse en opgave, betyder meget – man finder nære venner både i gruppen og i gilderne, såvel herhjemme som i udlandet, og dermed danner vi et enestående netværk for hinanden.

Vil du være med
Har du lyst til at opleve det gode kammeratskab blandt ligesindede. Har du lyst til at holde dig aktiv og i vigør. Så grib muligheden, henvend dig til gildeledelsen.

De vil sørge for at du får kontakt til en gruppe, på den måde kan du få indsigt i gildelivet og finde ud af om det er noget for dig.