Kontakt

Gildemester
Asta Overgaard
Telefon: 2148 5261
Ege Allé 5
8600 Silkeborg
e-mail: astaov5@gmail.com

Gildekansler
Kirsten Enemark Lauridsen
Telefon: 4224 3811
Enebærparken 15
8600 Silkeborg
e-mail:kisan@webspeed.dk

Gildeskatmester
Dorthe Madsen
Telefon: 8682 0968
Liljevej 29, Vinderslev
8620 Kjellerup
e-mail: dorthe.ruth@mail.dk

Skriv til webmaster, hvis der er fejl eller ændringer til gildets hjemmeside.
e-mail: holger@rudbeck.dk