1. Sct. Georgs gilde i Odense

Denne hjemmeside er erstattet af en ny pr 1 marts 2016 :sct-georg-odense.dk

Første Gilde, der er Odenses ældste gilde, oprettet i 1935, består i øjeblikket af 39 gildebrødre, mænd og kvinder.
Vi lægger vægt på fællesskabet ved Gildehaller og gildemøder samt arbejdet i grupperne. Herudover har 1. Gilde en aktiv good-turn afdeling, der støtter humanitære formål. Midlerne skaffes ved forskellige aktiviteter som bagsmækmarked og bankospil.

Gildeloven
Enhver gildebror gør sit bedste for

 • at nå frem til en livsanskuelse,
 • en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse,
 • at erkende sine fejl og rette dem,
 • at nå til beherskelse af sit sind,
 • at have respekt for det der har værdi for andre,
 • at være venlig og forstående over for andre,
 • at gøre livet gladere og lysere for andre,
 • at tage medansvar i familie og samfund,
 • at værne om naturen og vore nationale værdier,
 • at virke for international forståelse,
 • at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.